ขอเว็บขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจคุณ รณชัย ดัชถุยาวัตร Line ID: trendtoyou
trendtoyou@gmail.com
099-287-8581

 

Transform นวัตกรรม นาโน ฉีกกฎการกินอาหารพืช
ส่งถึงระดับเซลล์พืช เติบโตเร็ว สมบูรณ์ ผลผลิตดี

Transform

 

Transform

Transform

Product Description

ส่วนประกอบสำคัญ

นาโนเอ็นไซม์ (Nano enzyme)

ประโยชน์ด้านการเกษตร

  1. ช่วยให้พืชผลิตสาร ไคติเนส ได้มากขึ้น เพื่อให้พืชมีความต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ช่วยให้พืชทนทาน
    ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  2. ช่วยให้พืชมีความแข็งแรง ทนทานต่อการรบกวนของแมลงศัตรูพืช
  3. กระตุ้นให้พืชสร้างรากฝอยที่ยาวและแข็งแรง เพื่อดูดสารอาหารได้ลึกและมากกว่า
  4. ช่วยปรับดินให้ร่วนซุย ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม
  5. ไม่ต้องใช้สารจับใบ
  6. ปราศจากสารพิษตกค้าง ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ปริมาณ  1,000 มล.

 
 


 
   
©2012 by trendtoyou.com


สินค้า 0