ขอเว็บขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจคุณ รณชัย ดัชถุยาวัตร Line ID: trendtoyou
trendtoyou@gmail.com
099-287-8581

 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Nu Oxy Cellfood นู อ๊อกซี่
เซลล์ฟู๊ดเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคุณ

 

 

 

 

"Nu Oxy cellfood" เพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์ป้องกันโรคร้ายพร้อมสารอาหาร 129 ชนิด

>> ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Nu Oxy Cellfood นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ดเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคุณ..ที่ต้องแนะนำ
ของแท้ นำเข้าจาก USA รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ Nu Oxy cellfood นู อ๊อกซี่

 
✔1. ให้แร่ธาตุ และเกลือแร่แก่ร่างกาย  Nu Oxy cellfood
 (นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด) มีแร่ธาตุและเกลือแร่เป็นส่วนประกอบ 78 ชนิด ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้อยู่ในรูปคอลลอยด์ที่มีขนาดเล็กมาก(เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7นาโนเมตร) จึงสามารถผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ได้ ร่างกายกว่า 75 ต้องอาศัยเกลือแร่ และร่างกายไม่สามารถสร้างเกลือแร่ขึ้นมาได้เอง ในความเป็นจริงความไม่สมดุลของเกลือแร่เป็นสาเหตุหลักของการขาดสารอาหารของคนในยุคปัจจุปัน

✔2. ให้ออกซิเจนให้กับเซลล์ในร่างกาย   Nu Oxy cellfood
 (นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกซิเจนกับเซลล์โดยการใช้เทคโนโลยีการแยกโมเลกุลของน้ำ ทำให้น้ำแยกตัวออกเป็นประจุบวกของไฮโดรเจน และประจุลลบของออกซิเจนซึ่งจะทำการจับตัวกับอนุมูลอิสระที่มีโทษต่อร่างกาย
 (ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของออกซิเจนที่มีประจุบวก) เกิดเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ซึ่งร่างกายต้องการมาทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ปฏิกิริยาทางเคมีต่าง ๆ และอาจเป็นตัวขจัดสารพิษออกจากร่างกาย

✔3. ส่งเสริมการนำกระแสประสาทในร่างกาย  Nu Oxy cellfood
 (นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด) ได้ทดสอบความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า เนื่องจากความสามารถในการเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำกระแสประสาทภายในร่างกายจึงอาจทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสามารถรับความรู้สึกได้มากขึ้น

✔4. กระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกาย กรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบอยู่ใน Nu Oxy cellfood
 (นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด) มีส่วนในการสร้างฮอร์โมนและระบบภูมิต้านทาน ส่วนออกซิเจนที่ได้จากเทคโนโลยีการแยกโมเลกุลของน้ำใน
 Nu Oxy cellfood
(นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด) จึงอาจมีผลกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของเซลล์ในร่างกาย

✔5. ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ออกซิเจนมีประจุลบ และไฮโดรเจนที่มีประจุบวกที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการแยกน้ำอาจสามารถกระตุ้นการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน และก๊าซไฮโดรเจนพร้อมๆกัน ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ซึ่งจะช่วยในการปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างของของเหลวภายในร่างกาย

 ✔6. ให้พลังงานให้กับเซลล์      ด้วยเทคโนโลยีการแยกโมเลกุลของน้ำที่มีอยู่ใน Nu Oxy cellfood (นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด) นี้ ทำให้น้ำแยกตัวออกมาเป็นประจุลบของออกซิเจนและประจุบวกของไฮโดรเจน ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดเป็นพลังงาน
 (Metebolism Process) เพื่อใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ภายใน ร่างกายต่อไป

✔7. ให้ประสิทธิภาพในการรับสารอาหารอื่น ๆ  เข้าสู่ร่างกาย เมื่อหยด Nu Oxy cellfood (นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด) ลงในน้ำ อาจทำให้แรงตึงผิวของน้ำลดลง ทำให้เซลล์สามารถดูดซึมสารอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ เข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น

>>>องค์ประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์  Nu Oxy นู ออกซี่<<<

✔1. ดิวทีเรียมซัลเฟต เทคโนโลยีการแยกโมเลกุลของน้ำซึ่งสามารถทำให้โมเลกุล ของน้ำแยกตัวออกเป็นแนซเซนท์ไฮโดรเจน (Nascent Hydrogen) ซึ่งมีประจุบวก และ แนซเซนท์ออกซิเจน (Nascent Oxygen) ซึ่งมีประจุลบ โดยแนซเซนท์ออกซิเจน จะจับตัวกับอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของออกซิเจน ซึ่งมีประจุบวก กลายเป็นก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2) ซึ่งมีสภาวะเสถียร และเป็นประโยชน์ต่อเซลล์ต่างๆในร่างกาย

✔2.แร่ธาตุและเกลือแร่ จำนวน 78 ชนิด ซึ่งอยู่ในรูปคอลลอยด์ สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงผ่านทางเนื้อเยื่อ โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการย่อย แร่ธาตุ 34 ชนิด ได้มาจากต้นพืชเก่าแก่บนบกที่มีมาตั่งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ในพื้นที่ที่ปราศจากการเพาะปลูก
 (Virgin Earth) และแร่ธาตุอีก 44 ชนิด ได้มาจากน้ำทะเลที่ใสบริสุทธิ์ปราศจากภาวะจากทางตอนใต้ของประเทศ นิวซีแลนด์

✔3. เอ็นไซม์จำนวน 34 ชนิด เอ็นไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกริยาทางชีวเคมีในร่างกาย มีความสำคัญในการทำให้เซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติ เอ็นไซม์ใน  Nu Oxy นู อ๊อกซี่ ประกอบด้วยเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร 4 ชนิด และเอ็นไซม์เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร เพื่อให้ได้พลังงานของร่างกายอีกจำนวน 30 ชนิด

✔4. กรดอะมิโน 17 ชนิด ทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีน รวมถึงเป็นโครงสร้างทางชีวเคมีของฮอร์โมน เอ็นไซม์บางชนิดเป็นตัวลำเลียงสารอาหารและแอนตี้บอดี้ระบบประสาทต่าง ๆ และยังอาจช่วยในการสร้างคอลลาเจนอีกด้วย

#ใช้รับประทาน
 หยด Nu Oxy cellfood (นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด) จำนวน 8 หยด ลงในน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้ 1 แก้วคนให้เข้ากัน วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหารหรือขณะท้องว่าง ไม่ควรรับประทานร่วมกับ ชา กาแฟ หรือ นม (ใช้ผสมน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นก็ได้)

#ใช้ภายนอกร่างกาย
หยด Nu Oxy cellfood (นู อ๊อกซี่ เซลล์ฟู๊ด)  จำนวน 8 หยด ในขวดสเปรย์ที่บรรจุน้ำสะอาด เขย่าให้เข้ากัน ให้ฉีดสเปรย์บนส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวกาย ใต้ลิ้น โพรงจมูก ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟองน้ำพลาสติก ชุบทากับบาดแผลหรือบริเวณที่เกิดต้องการได้ด้วย ถ้าใช้กับผิวหน้า เราควรผสมให้เจือจางประมาณ 1 หยด

 
 


 
   
©2012 by trendtoyou.com


สินค้า 0